Toimintatapamme

Ratkaisukeskeisyys

Ratkaisukeskeisyyden

Ratkaisukeskeisyydessä keskeisiä ajatuksia ovat

 • avoimuus
 • arvostaminen
 • erilaisuuden kunnioittaminen
 • huomion kiinnittäminen pieniin edistysaskeliin
 • inhimillisyys
 • luovuuden ja huumorin positiivinen voima
 • monien vaihtoehtoisten ratkaisujen polut
 • panostaminen toiveikkuuteen ja voimavaroihin
 • tasa-arvoinen vuorovaikutus
 • tavoitteellisuus
 • suuntautuminen tulevaisuuteen