Palvelut

Työnohjaus - yksilöt, ryhmät ja työyhteisöt

Haluatko

 • tutkia ja jäsentää työhön liittyviä kokemuksia?
 • oppia omista ja muiden kokemuksista?

Tavoitteletko

 • sujuvampaa arkityötä?
 • entistä tasapainoisempaa suhdetta työhön?

Tarvitsetko

 • työväline-persoonallesi – huoltoa?
 • uusia näkökulmia?

Toivotko

 • ammatti-identiteetin ja ammatillisen kasvun vahvistamista?
 • apua muutoksissa ja uusissa tehtävissä?

Työnohjaus on hyvä vastaus edellisiin kysymyksiin. Työnohjaus on kokonaisvaltainen työn, työyhteisön ja työntekijän kehittämismenetelmä, jonka tavoitteena on työn parempi sujuminen ja työkalujen saaminen omaan työhön. Työnohjaus selkeyttää toiminnan tietoisuutta ja vahvistaa työn hallinnan tunnetta. Työnohjaus on parasta työhyvinvointia!

Valmennus/Coachaus - yksilöt ja ryhmät

Haluatko

 • selkeyttää tavoitteitasi?
 • ratkaisuja toimivaan vuorovaikutukseen?
 • parantaa ajanhallintaa?

Tarvitseeko

 • tiimisi toimivuutta?
 • organisaatiosi tukea kehittämiseen?
 • organisaatiosi tukea muutostilanteisiin?

Toivotko

 • sujuvuutta arkeen?
 • vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntämistä?
 • tukea tärkeän päätöksen tekoon?

Valmennus on tavoitteellista toimintaa, jossa valmentaja tukee oppimista ja auttaa voimavarojen ja vahvuuksien löytämistä. Hyödynnä valmennusta ja koe oivalluttavien ja avartavien kysymysten ja harjoitusten rikastava voima!


Työyhteisösovittelu

Haluaako

 • työyhteisösi pois ristiriitojen kuormituksesta ja hyvinvoinnin hiipumisesta?

Tavoitellaanko

 • työyhteisössäsi sujuvia työyhteisötaitoja?

Tarvitseeko

 • työyhteisösi selviytymiskeinoja vuorovaikutustilanteisiin?

Työyhteisön ristiriitoihin kannattaa tarttua. Ristiriidoissa ei ole voittajia tai häviäjiä. Työyhteisösovittelu on aktiivista ristiriitojen ratkaisuun pyrkivää toimintaa, jossa vastuu riidan ratkaisusta on riidan osapuolilla. Sovittelu etenee sovittelijan tuella kaikkia kunnioittavan vuoropuhelun ja yhteisöllisyyden kautta sopimukseen, jossa kaikki osapuolet voittavat. Vapauta ristiriitaenergia perustehtävän suorittamiseen, arvostavaan vuorovaikutukseen ja hyvään työilmapiiriin!

Koulutus

Koulutusteemoja mm.

 • muutoksessa eläminen
 • tietoinen läsnäolo (mindfulness)
 • työhyvinvointi
 • työyhteisötaidot
 • vuorovaikutus

Inno & Vire toteuttaa koulutukset vuorovaikutteisesti. Kouluttaja aktivoi osallistujia toimimaan ja esittämään omia kommenttejaan ja kokemuksiaan. Koulutuksissa hyödynnetään ryhmätöitä, toiminnallisia menetelmiä ja kyselyitä tilanteen ja teeman mukaan. Koulutukset ovat käytännönläheisiä ja erilaisia esimerkkejä hyödyntäviä.